Kết nối từ xa quá chậm, hoặc không kết nối được

Wed Dec 27, 2017 12:05 pm in General

page 1 / 1

Notice:
AirDroid forum has stopped maintance, feel free to visit Help Center to submit feedback.

GalaxyNote4
OP

Kết nối từ xa quá chậm, hoặc không kết nối được

Những vấn đề tôi đang gặp phải khi kết nối từ xa qua wifi (wifi khác nhau):
- Không truy cập được mục Tin nhắn
- Chỉ mở được camera ở phía sau mà không xoay lại được camera phía trước (Bị dừng hình khi xoay)
- Rất hay sảy ra việc dừng kết nối (trong vòng 2 phút)
Tôi đã mua gói dịch vụ, mà tôi muốn sử dụng một dịch vụ tốt nhất. Làm ơn hãy hỗ trợ thôi, hoặc tôi sẽ chấm dứt sử dụng. Xin cảm ơn
GalaxyNote4

Notice:
AirDroid forum has stopped maintance, feel free to visit Help Center to submit feedback.

Niki Admin
#1

Re: Kết nối từ xa quá chậm, hoặc không kết nối được

Những vấn đề tôi đang gặp phải khi kết nối từ xa qua wifi (wifi khác nhau):
- Không truy cập được mục Tin nhắn
- Chỉ mở được camera ở phía sau mà không xoay lại được camera phía trước (Bị dừng hình khi xoay)
- Rất hay sảy ra việc dừng kết nối (trong vòng 2 phút)
Tôi đã mua gói dịch vụ, mà tôi muốn sử dụng một dịch vụ tốt nhất. Làm ơn hãy hỗ trợ thôi, hoặc tôi sẽ chấm dứt sử dụng. Xin cảm ơn
Hi,

Thank you for your feedback.

When you sign in web Airdroid you should make sure that Airdroid is keeping running on the background, because sometimes it will killed by the phone's process.

So, would you like to restart Airdroid on your device again to see if it works?

If it still have problem, please write a feedback to us for a further check:

Steps: open AirDroid on your phone > Tools > Feedback.Make sure to turn on “Attach error logs” so our developers(yes, the tech guys) can check the issue for you.

Feel free to let us know if you need further help.

Best Regards,Feel free to let us know if you need further help.

Best Regards,
Niki
Admin

Notice:
AirDroid forum has stopped maintance, feel free to visit Help Center to submit feedback.

GalaxyNote4
#2

Re: Kết nối từ xa quá chậm, hoặc không kết nối được

Xin cảm ơn đã phản hồi!
AirDroid trên điện thoại vẫn chạy rất tốt, vấn đề phát sinh trên nền web, Tất cả vấn đề nêu ở trên có thể là đường truyền kết nối hơi chậm khi kết nối từ xa qua 3G trong khi kết nối qua mạng LAN thì bình thường. Mong nhà cung cấp khắc phục. Xin cảm ơn!

Vấn đề này chỉ phát sinh trong vài tháng gần đây vì lúc trước tôi dùng vẫn bình thường!
GalaxyNote4
(Sign in or sign up to post a reply.)
page 1 / 1

Statistics

26271 posts

7445 threads

Members: 189916

Latest Member: andrewjackson

Online: 3

cron