dịch vụ bên cty bạn

Wed May 07, 2014 3:49 pm in AirDroid Web

page 1 / 1

Notice:
AirDroid forum has stopped maintance, feel free to visit Help Center to submit feedback.

cork2sex
#1

Title

bên bạn có dịch vụ ghi âm cuộc gọi và theo dỏi lộ trình đi trong ngày ko? Vì bên cty mình đang quản lý sales nên rất cần phần mềm theo dỏi. Nếu có thì báo giá cho mình và cho mình dùng thử có đc ko?
cork2sex
(Sign in or sign up to post a reply.)
page 1 / 1

Statistics

26265 posts

7439 threads

Members: 189740

Latest Member: MY DROID

Online: 8