AirDroid në SHQIP

Mon Apr 01, 2013 3:02 pm in AirDroid Web

page 1 / 1

Notice:
AirDroid forum has stopped maintance, feel free to visit Help Center to submit feedback.

GuximNeziri
OP

AirDroid në SHQIP

JU LUTEM VOTONI SA MË SHPEJT
QË TË JETË E PRANISHME EDHE GJUHA SHQIPE


(Liknu për të votuar)
http://crowdin.net/project/airdroid/sq
GuximNeziri
(Sign in or sign up to post a reply.)
page 1 / 1

Statistics

26644 posts

7817 threads

Members: 201937

Latest Member: 1994

Online: 7